Комисии на НСП

− Комисија за Колективен Договор, претседател Слободан Стоилковски − Статутарна Комисија, претседател Орце Коцевски
− Комисија за спорт и едукација, Д-р Страшо Глигоров
− Комисија за Комуникации и следење на работите во МВР, претседдател Ненад Деановски
− Комисија за информирање, претседател Љупчо Миланов
− Комисија за меѓународна соработка, претседател Златко Митрејчески
− Комисија за млади кадри – Генерација 2015/2016, претседател Мартин Ефремов
− Комисија за унапредување на синдикалната структура на НСП и персонален менаџмент, претседател Ѓорѓи Мешков
− Комисија за унапредување на синдикалната структура на НСЗПА, претседател Иво Јордановски