Протести за нов колективен договор на МВР со одредби предложени и барани како предлог на НСП за подобри работни права во Полицијата.