Јавна покана до Македонскиот полициски синдикат и Синдикатот на полиција на Македонија за заеднички настап и поддршка за колегата!