Поздравен говор на помошник генералниот секретар Мартин Ефремов на отварањето на Конгресот на Словенскиот Полициски Синдикат.