Работен состанок во рамките на годишната програма на НСП

Денес во просториите на ПС ОН Кавадарци се одржа состанок во рамките на годишната програма на НСП. На состанокот на кој присуствуваше и Генералниот Секретар се изнесоа и проблемите со кои се соочуваат колегите од ПС ОН Кавадарци а се потпишаа и нови пристапници. Состанок се одржа и во просториите на ПСОН Неготино каде пристапија нови членови и се изнесоа проблемите на полициската станица.