Независниот Синдикат На Полицијата на жените и комисија бр.5 имаа работна средба на тема “Работна средба родова еднаквост и дискриминација”. Меѓу другото исто така беа разгледани проблемите со кои се среќаваат жените вработени во МВР ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЈА.