НСП е секогаш помеѓу колегите,на терен,во работните простории и во изнаоѓање на решенија за нивните проблеми.