Колешките преставнички денес имаа средба и дебата во поглед на родовата дискреминација и мобинг кон колешките во МВР.