Прес на Претседателот на НСПАктивности

Прес на Претседателот на НСП

Претседателот на Независниот Синдикат На Полицијата Гоце Делчев Тодев, одржа прес на кој се презентира неработењето на одредени и високи…