Независниот Синдикат на Полицијата со склучен договор за соработка со А1 МакедонијаАктивности

Независниот Синдикат на Полицијата со склучен договор за соработка со А1 Македонија

Независниот синдикат на полицијата склучи договор за соработка со А1 Македонија, оператор за мобилни услуги после состанокот на 23.11.2021 год.…