Склучен договор помеѓу НСП и ТИМ 2000 ДООАктивности

Склучен договор помеѓу НСП и ТИМ 2000 ДОО

1. ТИМ 2000 ДОО, со седиште на ул.1519 бр.36, со ЕМБ: 5463513, ЕДБ: 4030000421406, и Ж-Ска 200001355335402 депонент на Стопанска…

Одржан состанок на иницијативата на Унијата на жени на НСПАктивности

Одржан состанок на иницијативата на Унијата на жени на НСП

На ден 19.92.2022 година во 16 часот, орджан е состанок на иницијатива на Унијата на жени на НСП. Секцијата на…