Склучен договор помеѓу НСП и “АН-ФИ” ДОО ШтипАктивности

Склучен договор помеѓу НСП и “АН-ФИ” ДОО Штип

На ден 03.03.2022 година е склучен договор помеѓу Грански НСП со “АН-ФИ” ДОО Штип и тоа со;   Подружница Златара…