МОТО ПРОТЕСТ со поставување на синдикален кампАктивности

МОТО ПРОТЕСТ со поставување на синдикален камп

Будно следејќи ја состобата во која се наоѓаме, во моменти кога државата и министерството немаат слух дека нашите џепови одамна…