Независниот синдикат на Полицијата со барање за вонреден инспекциски надзорАктивности

Независниот синдикат на Полицијата со барање за вонреден инспекциски надзор

Во врска со храната која Министерството започна да ја дели за работниците кои работат ноќе, поднесовме барање за вонреден инспекциски…