Автор: Buboo@Nsp

Барање за евидентирање на работни часови за времето поминато со превоз до и од работно место

Со оглед на тоа што дел од вработените, како на пример припадниците на ЕБР, ПЕП, граничната полиција итн. трошат и по неколку часови од своето слободно време во превоз пред…

Барање за декриминализација на член 143 од КЗ кој се однесува на малтретирањето во вршење на службата

Бараме декриминализација на член 143 од КЗ по брза постапка, со европско знаменце и на идентичен начин на кој што беше избришан ставот 5 од членот 353 кој ја санкционира…

Предвременото пензионирање на полициските службеници

Компаративна анализа на политиките за предвремено пензионирање на полицијата во Европската унија и случајот за предвремено пензионирање за полицијата во држави како Северна Македонија со над 25 години стаж Вовед…

Барање 25% граничен додаток за припадниците на граничната полиција

Поради спецификата и не пристапноста на терените, временските услови, ризикот и комплексноста на работните задачи бараме да се предвиди од 5% до 25% граничен додаток со новиот колективен договор за…

Барање за посебен правилник за безбедност и здравје при работа на затворската полиција

Бараме изработка на посебен Правилник за безбедност и здравје при работа за припадниците на затворската полиција кои секојдневно се изложени на рентген зраци и по десетици пати во текот на…

Барање за пропишување и набавка на посебна униформа за бремени жени

Бесмислено е да се зборува за родова еднаквост, а да немаме предвидено униформа за бремени жени.  Бараме изнаоѓање на одржливо решение за редовна набавка на современа, модерна и применлива униформа…

Министерството за внатрешни работи денес распиша јавен оглас за 600 полициски службеници.

Согласно член 23 од Законот за работни односи, Министерството има обврска во огласот покрај останатите критериуми да ја објави и нето платата предвидена за конкретното работно место. Се поставува прашањето…