Категорија: Активности

Вонреден Конгрес

️ Во врска со заклучоците од 36та седница на Претседателството на НСП се утврдува 06.04.2024 година како датум за одржување на вонреден Конгрес кој се свикува поради пензионирањето на Претседателот,…

Одржана првата средба со Министерот за внатрешни работи во техничката Влада

Денеска е одржана првата средба со Министерот за внатрешни работи во техничката Влада. На средбата стана збор за соработка на Независниот Синдикат на Полицијата и Министерството,се со цел подобрување на…

Барање за целосна ревизија на сите решенија за распоредување и унапредување издадени во последните 90 дена

Со оглед на фактот дека секојдневно до нас пристигнуваат реакции околу неправилности во постапките во кои беа издадени илјадници решенија по интерни огласи кои беа распишувани со рок од 1…

Остана ли некое празно место во МВР?

 Веќе стана пракса пред заминување на Министерот да се делат по неколку илјади решенија и да се потполнуваат сите упразнети раководни работни позиции без почитување на никаква постапка и услови……